Kontakty

Toto webové sídlo www.stefanovce.sk spravuje Obec Štefanovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Štefanovce

Adresa:
Obecný úrad Štefanovce
OcÚ Štefanovce č. 14
082 35 Hendrichovce

IČO: 00327841

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Región: Šariš-pod Braniskom 
Počet obyvateľov: 199 
Rozloha: 525 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1331 

Všeobecné informácie: podatelna@stefanovce.sk
Podateľňa: podatelna@stefanovce.sk
Starosta: starosta@stefanovce.sk , +421 918 462 363
Informácie o napĺňaní webového sídla: podatelna@stefanovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
+421 51 779 51 34

E-mail: stefanovce.po@gmail.com

Kompetencie:
Obec Štefanovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Štefanovce je zriadený na Miestnom úrade vSOÚ Široké, Široké 118, 082 37 (Spoločný obecný úrad) 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

  Natur-pack
  Úradné hodiny
  Pondelok 07:00 - 15:00
  Utorok 07:00 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok 07:00 - 15:00
  Piatok 07:00 - 12:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

  Tel. číslo: +421 51 779 51 34
  mobil starosta: +421 918 462 363
  E-mail: podatelna@stefanovce.sk

  Kalendár odvozu odpadu