25.06.2016 - Vyhlásenie výsledku obchodno - verejnej súťaže

 04.11.2021

Do obchodno - verejnej  súťaže na prenájom nebytových priestorov na prevádzku potravín sa v stanovenom termíne prihlásil jeden uchádzač.
Na základe dodaných podkladov obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že prihlásený uchádzač spĺňa stanovené kritéria a odporučilo starostovi obce uzatvoriť s prihláseným uchádzačom zmluvu na prenájom nebytových priestorov na prevádzku potravín.
Víťazný uchádzač o prenájom nebytových priestorov:
Jaroslav Tarbaj, Štefanovce č. 11, 082 35, IČO 41343719.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu