SODB 2011 VYHLÁSENIE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR K OBČANOM, SČÍTACÍM KOMISÁROM A SAMOSPRÁVAM OBCÍ A MIEST

 04.11.2021

Vzhľadom na neprimerane zdramatizovanú situáciu okolo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sa Štatistický úrad SR obracia na občanov s výzvou, aby sa nedali zneistiť a sčítali sa - elektronicky alebo listinne. Štatistický úrad SR vždy chránil individuálne údaje občanov a nikdy ich neposkytol žiadnej tretej strane. Môže preto opätovne verejne vyhlásiť, že rovnako bude postupovať aj pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011.
Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzýva všetkých sčítacích komisárov na území Slovenskej republiky, aby maximálnym úsilím dosiahli sčítanie všetkých obyvateľov v ich sčítacom obvode.
Štatistický úrad SR žiada samosprávy miest a obcí, aby v zmysle zákona o sčítaní poskytli sčítacím komisárom a občanom všestrannú pomoc. 


Zdroj: www.statistics.sk

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu