Zasadnutie OZ Štefanovce 18.11.2022 o 20:00 hod.

 15.11.2022

Dátum konania zasadnutia OZ: 18.11.2022

Čas: 20:00

Miesto konania: zasadačka OcÚ

Program

5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2022

vo volebnom období 2018 – 2022

  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovanie o predloženom programe;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Prefinancovanie časti nákladov na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na budove bývalej školy;
  4. Informácia o možnosti zostavenia rozpočtu na rok 2023;
  5. Príprava ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026;
  6. Záver.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu