Školstvo

Obec Štefanovce patrí pod školský obvod Chminianska Nová Ves.

Školopovinné deti z obce navštevujú Základnú školu s materskou školou v Chminianskej Novej Vsi. 

Materská škola je umiestnená v budove základnej školy, je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves. Zriaďovateľom je obec Chminianska Nová Ves. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0, so školským vzdelávacím programom „Hráme sa a tvoríme spolu.“ Je trojtriedna s celodennou prevádzkou. Deti sú rozdelené do tried podľa veku.

Kontakt:

Meno školy: ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
Email školy: admin@zschnv.edupage.org
web stránka: https://zschnv.edupage.org/
Telefón: 051/7795214
Adresa školy: Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
Materská škola: 051/7795208
Jedáleň: 051/7795229

  Natur-pack
  Úradné hodiny
  Pondelok 07:00 - 15:00
  Utorok 07:00 - 15:00
  Streda 07:00 - 17:00
  Štvrtok 07:00 - 15:00
  Piatok 07:00 - 12:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

  Tel. číslo: +421 51 779 51 34
  mobil starosta: +421 918 462 363
  E-mail: podatelna@stefanovce.sk

  Kalendár odvozu odpadu