Úradná tabuľa

Návrh záverečného účtu Obce...

03.05.2022 0.75 Mb

Vyhlásenie času zvýšeného...

25.03.2022 1.72 Mb
Čas zvýšeného nebezpečenstva bol odvolaný

VSD - Výzva na vykonanie...

08.03.2022 0.46 Mb

VSD - Oznámenia o plánovanom...

08.03.2022 0.41 Mb

Miera vytriedenia komunálnych...

15.02.2022 0.3 Mb

Nariadenie RVPS

28.01.2022 1.67 Mb
Nariadenie veterinárnej správy k výskytu afrického moru ošípaných

Schválený rozpočet na rok 2022

20.01.2022 0.27 Mb
Rozpočet s výhľadom na roky 2023 a 2024

Návrh rozpočtu obce Štefanovce...

15.12.2021 0.27 Mb

Výzva VSD formou verejnej...

07.12.2021 1.05 Mb
Výzva k výrubu pod zariadeniami VN a VVN

Informácia pre včelárov

10.11.2021 1.6 Mb
Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu

16.07.2021 - Vyhlásenie voľby...

04.11.2021 0.42 Mb

12.04.2021 - Fričovce ÚPN-O,...

04.11.2021 0.07 Mb

16.12.2020 - Kontaktné miesto pre...

04.11.2021 0.25 Mb

VSD - verejná vyhláška

04.11.2021 0.61 Mb

14.06.2019 - Vyhlásenie času...

04.11.2021 0.39 Mb

03.05.2019 - Oznam o spôsobe...

04.11.2021 0.25 Mb

11.04.2019 - Príloha k oznámeniu...

04.11.2021 0.34 Mb

11.04.2019 - Oznámenie o...

04.11.2021 0.2 Mb

21.03.2019 - Informácia k voľbám...

04.11.2021 0.17 Mb

21.03.2019 - E-mailová adresa na...

04.11.2021 0.19 Mb

INFORMÁCIA PRE VOLIČA K VOĽBÁM...

04.11.2021 0.26 Mb

INFORMÁCIA K VOĽBÁM PREZIDENTA...

04.11.2021 0.17 Mb

06.02.2019 - Informácia pre...

04.11.2021 0.26 Mb

4.2.2019 - Vyhlásenie volieb do...

04.11.2021 0.14 Mb

30.1.2019 - E-mailová adresa na...

04.11.2021 0.19 Mb

10.1.2019 - Vyhlásenie volieb...

04.11.2021 0.16 Mb

Dokumenty z RVPS 3 Prezentácia

04.11.2021 0.56 Mb

Dokumenty z RVPS 2

04.11.2021 0.09 Mb

Dokumenty z RVPS 1

04.11.2021 0.06 Mb

Informácie z Regionálnej...

04.11.2021 0.36 Mb

24.08.2018 - INFO k voľbám do...

04.11.2021 0.18 Mb
  01.12.2017 - VZN MIESTNE DANE A POPLATOK 2018 - NÁVRH
  15.12.2017 - VZN MIESTNE DANE A POPLATOK 2018 - schválené znenie
  04.05.2018 - Plánované prerušenie distribúcie elektriny
  04.05.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  15.06.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
  28.06.2018 - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
  16.7.2018 - Voľby do orgánov samosprávy obcí
  10.08.2018 - OZNÁMENIE ku komunálnym voľbám
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
  Výsledky komunálnych volieb 2018
  VZN - vylepovanie plagátov
  05.11.2019 - NÁVRH VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
  06.12.2019 - VZN o miestnych daniach a poplatku za KO - schválené
  VOĽBY NR SR - e-mailová adresa
  05.03.2020 - ZÁPISNICA z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 1 - 3 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 4 - 6 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 7 - 9 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 10 - 11 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
  Oznam o opatreniach Úradu práce
  HaZZ - Ochrana lesov pred požiarmi
  15.05.2020 - NÁVRH Záverečného účtu za rok 2019
  18.05.2020 - VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Hasičská zbrojnica
  Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.3 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.4 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.5 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.6 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  02.06.2020 - OZNÁMENIE o zrušení verejného obstarávania
  08.06.2020 - VÝZVA NA PREDKLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Hasičská zbrojnica
  08.06.2020 - Prílohy 1 - 3 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 4 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 5 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 6 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  02.07.2020 - ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ŠTEFANOVCE ZA ROK 2019
  19.11.2020 - Výročná správa za rok 2019
  02.12.2020 - Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
  02.12.2021 - Návrh VZN o službách poskytovaných obcou
  17.12.2020 - schválené VZN o službách za úhradu
  17.12.2020 - schválené VZN dane a poplatky
  05.03.2021 - Výzva Štátne lesy SR - navátenie lesných pozemkov
  17.05.2021 - Návrh záverečného účtu za rok 2020
  29.06.2021 - Záverečný účet Obce Štefanovce za rok 2020
  11.08.2021 - Nariadenie RVPS pre včelárov

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu