Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa

  01.12.2017 - VZN MIESTNE DANE A POPLATOK 2018 - NÁVRH
  15.12.2017 - VZN MIESTNE DANE A POPLATOK 2018 - schválené znenie
  04.05.2018 - Plánované prerušenie distribúcie elektriny
  04.05.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  15.06.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
  28.06.2018 - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
  16.7.2018 - Voľby do orgánov samosprávy obcí
  10.08.2018 - OZNÁMENIE ku komunálnym voľbám
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
  Výsledky komunálnych volieb 2018
  VZN - vylepovanie plagátov
  05.11.2019 - NÁVRH VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
  06.12.2019 - VZN o miestnych daniach a poplatku za KO - schválené
  VOĽBY NR SR - e-mailová adresa
  05.03.2020 - ZÁPISNICA z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 1 - 3 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 4 - 6 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 7 - 9 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 10 - 11 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
  Oznam o opatreniach Úradu práce
  HaZZ - Ochrana lesov pred požiarmi
  15.05.2020 - NÁVRH Záverečného účtu za rok 2019
  18.05.2020 - VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Hasičská zbrojnica
  Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.3 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.4 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.5 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.6 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  02.06.2020 - OZNÁMENIE o zrušení verejného obstarávania
  08.06.2020 - VÝZVA NA PREDKLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Hasičská zbrojnica
  08.06.2020 - Prílohy 1 - 3 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 4 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 5 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 6 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  02.07.2020 - ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ŠTEFANOVCE ZA ROK 2019
  19.11.2020 - Výročná správa za rok 2019
  02.12.2020 - Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
  02.12.2021 - Návrh VZN o službách poskytovaných obcou
  17.12.2020 - schválené VZN o službách za úhradu
  17.12.2020 - schválené VZN dane a poplatky
  05.03.2021 - Výzva Štátne lesy SR - navátenie lesných pozemkov
  17.05.2021 - Návrh záverečného účtu za rok 2020
  29.06.2021 - Záverečný účet Obce Štefanovce za rok 2020
  11.08.2021 - Nariadenie RVPS pre včelárov

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu