Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti...

22.05.2024 0.08 Mb

Sadzobník správnych poplatkov...

13.05.2024 0.38 Mb

Oznámenie o strategickom dokumente...

30.04.2024 0.26 Mb

Oznámenie o strategickom dokumente...

30.04.2024 0.27 Mb

Zápisnica Voľby prezidenta...

08.04.2024 0.34 Mb

Návrh Záverečný účet obce...

03.04.2024 0.47 Mb

Oznámenie e-mailovej adresy na...

03.04.2024 0.14 Mb

Zápisnica Voľby prezidenta...

25.03.2024 0.52 Mb

Zasadnutie OZ_14.03.2024_ o 18:00

06.03.2024 0.12 Mb

Osoba zodpovedná za organizačnú...

29.02.2024 0.14 Mb

Zapisovateľ okrskovej volebnej...

29.02.2024 0.13 Mb

Oznámenie e-mailovej adresy na...

28.02.2024 0.03 Mb

Oznámenie o utvorení volebných...

26.02.2024 0.03 Mb

Zoznam kandidátov na voľby...

22.02.2024 0.19 Mb

Miera vytriedenia komunálneho...

13.02.2024 0.27 Mb

Oznámenie e-mailovej adresy na...

23.01.2024 0.13 Mb

Oznámenie e-mailovej adresy na...

23.01.2024 0.13 Mb

Oznámenie o utvorení volebných...

23.01.2024 0.16 Mb

Technicko organizačné...

23.01.2024 0.14 Mb

Menovanie zapisovateľa pre voľby...

23.01.2024 0.16 Mb

Aktualizácia Plánu udržateľnej...

19.01.2024 0.23 Mb

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach...

14.12.2023 0.32 Mb

Rozpočet obce Štefanovce na rok...

14.12.2023 0.17 Mb

Zasadnutie OZ_13.12.2023_ o 17:00

07.12.2023 0.12 Mb

Návrh VZN o miestnych daniach a...

24.11.2023 0.75 Mb

Návrh viacročný rozpočet obce...

24.11.2023 0.27 Mb

Návrh plánu kontrolnej činnosti...

20.11.2023 0.08 Mb

Vzorka vody

13.11.2023 4.74 Mb

Informácia ako postupovať v...

10.10.2023 0.18 Mb

Zápisnica voľby do NRSR z...

02.10.2023 7.05 Mb

Fričovce ÚPN- O, Zmeny a doplnky...

12.09.2023 0.07 Mb

Program hospodárskeho rozvoja a...

07.09.2023 0.1 Mb

Adaptačná stratégia na zmenu...

07.09.2023 0.1 Mb

Žiadosť o vydania hlasovacieho...

08.08.2023 0.01 Mb

E-mailová adresa na doručenie...

08.08.2023 0.02 Mb

VSD upozornenie

12.07.2023 0.21 Mb

Výzva na vykonanie...

12.07.2023 0.34 Mb

Oznámenie o plánovanom výrube...

12.07.2023 0.19 Mb

Záverečný účet obce za rok...

27.06.2023 0.84 Mb

E-mailová adresa na doručenie...

26.06.2023 0.27 Mb

Vymenovanie zapisovateľa OVK pre...

26.06.2023 0.43 Mb

Osoba zodpovedná za organizačnú...

26.06.2023 0.26 Mb

Výzva na vykonanie výrubu-VSD

23.06.2023 0.86 Mb

Oznámenie určení volebného...

21.06.2023 0.35 Mb

Zasadnutie OZ 22.06.2023 o 18:00

19.06.2023 0.32 Mb

Oznámenie o strategickom dokumente

13.06.2023 0.27 Mb

Informácia pre voliča voľby do...

12.06.2023 0.22 Mb

Vyhlásenie volieb do NRSR 2023

12.06.2023 0.22 Mb

Návrh plánu kontrolnej činnosti...

31.05.2023 0.06 Mb

Návrh- Záverečný účet obce

03.05.2023 0.84 Mb
Návrh Záverečný účet Obce Štefanovce za rok 2022

Zasadnutie OZ 17.04.2023 o 18:00

11.04.2023 0.32 Mb

Zasadnutie OZ 08.02.2023 o 17:00

06.02.2023 0.25 Mb

Vzorka vody

02.02.2023 1.75 Mb

19.12.2022 2.66 Mb
Vzorka vody

16.12.2022 0.44 Mb
Zmluva o dodávke pitnej vody

16.12.2022 0.44 Mb
Schválené VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

16.12.2022 0.75 Mb
Schválené VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku

16.12.2022 0.59 Mb
Shválené VZN o podmienkach dodávky pitnej vody

16.12.2022 0.27 Mb
Schválený rozpočet r.2023

Zasadnutie OZ 16.12.2022 o 17:00

13.12.2022 0.32 Mb

Program zasadnutia OZ 16.12.2022 o...

13.12.2022 0.27 Mb

návrh VZN o núdzovom zásobovaní...

01.12.2022 0.37 Mb

Návrh rozpočtu na rok 2023

01.12.2022 0.27 Mb

Návrh plánu kontrolnej činnosti...

28.11.2022 0.17 Mb

E - mailová adresa na doručovanie...

21.11.2022 0.19 Mb

VZN o miestnych daniach a o...

24.10.2022 0.68 Mb

Zmluva o dodávke pitnej vody...

24.10.2022 0.44 Mb

VZN o podmienkach dodávky pitnej...

24.10.2022 0.6 Mb

Zoznam zaregistrovaných...

18.10.2022 0.44 Mb

Zoznam zaregistrovaných...

18.10.2022 0.1 Mb

10.10.2022 0.26 Mb
Program Zasadnutia OZ Štefanovce 12.10.2022 o 18:00

Odvolanie Času zvýšeného...

05.09.2022 1.32 Mb

Zoznam zaregistrovaných...

04.09.2022 0.57 Mb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných...

04.09.2022 0.48 Mb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Informácia ku komunálnym voľbám...

22.07.2022 0.2 Mb
Volebná miestnosť pre volebný okrsok

Emailová adresa k voľbám 2022

22.07.2022 0.19 Mb
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Výpis z uznesení ku komunálnym...

20.07.2022 0.2 Mb
Určenie počtu volebných obvodov, určenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie , určenie úväzku starostu na nové volebné obdobie.

VÝZVA VSD

21.06.2022 0.28 Mb
VSD U P O Z O R N E N I E Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV

VÝZVA VSD

21.06.2022 0.46 Mb
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

VÝZVA VSD

21.06.2022 0.41 Mb
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Záverečný účet Obce...

20.06.2022 0.75 Mb
Schválený záverečný účet obce za rok 2021

Vyhlásenie času zvýšeného...

20.06.2022 1.71 Mb
OR HaZZ Prešov Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych...

15.06.2022 0.13 Mb
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy...

15.06.2022 0.13 Mb
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Vyhlásenie volieb do orgánov...

15.06.2022 0.18 Mb

Vyhlásenie voľby Hlavného...

06.06.2022 0.42 Mb

Návrh záverečného účtu Obce...

03.05.2022 0.75 Mb

Odvolanie času zvýšeného...

06.06.2022 1.28 Mb

Vyhlásenie času zvýšeného...

25.03.2022 1.72 Mb
Čas zvýšeného nebezpečenstva bol odvolaný

VSD - Výzva na vykonanie...

08.03.2022 0.46 Mb

VSD - Oznámenia o plánovanom...

08.03.2022 0.41 Mb

Miera vytriedenia komunálnych...

15.02.2022 0.3 Mb

Nariadenie RVPS

28.01.2022 1.67 Mb
Nariadenie veterinárnej správy k výskytu afrického moru ošípaných

Schválený rozpočet na rok 2022

20.01.2022 0.27 Mb
Rozpočet s výhľadom na roky 2023 a 2024

Návrh rozpočtu obce Štefanovce...

15.12.2021 0.27 Mb

Výzva VSD formou verejnej...

07.12.2021 1.05 Mb
Výzva k výrubu pod zariadeniami VN a VVN

Informácia pre včelárov

10.11.2021 1.6 Mb
Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu

16.07.2021 - Vyhlásenie voľby...

04.11.2021 0.42 Mb

12.04.2021 - Fričovce ÚPN-O,...

04.11.2021 0.07 Mb

16.12.2020 - Kontaktné miesto pre...

04.11.2021 0.25 Mb

VSD - verejná vyhláška

04.11.2021 0.61 Mb

14.06.2019 - Vyhlásenie času...

04.11.2021 0.39 Mb

03.05.2019 - Oznam o spôsobe...

04.11.2021 0.25 Mb

11.04.2019 - Príloha k oznámeniu...

04.11.2021 0.34 Mb

11.04.2019 - Oznámenie o...

04.11.2021 0.2 Mb

21.03.2019 - Informácia k voľbám...

04.11.2021 0.17 Mb

21.03.2019 - E-mailová adresa na...

04.11.2021 0.19 Mb

INFORMÁCIA PRE VOLIČA K VOĽBÁM...

04.11.2021 0.26 Mb

INFORMÁCIA K VOĽBÁM PREZIDENTA...

04.11.2021 0.17 Mb

06.02.2019 - Informácia pre...

04.11.2021 0.26 Mb

4.2.2019 - Vyhlásenie volieb do...

04.11.2021 0.14 Mb

30.1.2019 - E-mailová adresa na...

04.11.2021 0.19 Mb

10.1.2019 - Vyhlásenie volieb...

04.11.2021 0.16 Mb

Dokumenty z RVPS 3 Prezentácia

04.11.2021 0.56 Mb

Dokumenty z RVPS 2

04.11.2021 0.09 Mb

Dokumenty z RVPS 1

04.11.2021 0.06 Mb

Informácie z Regionálnej...

04.11.2021 0.36 Mb

24.08.2018 - INFO k voľbám do...

04.11.2021 0.18 Mb
  01.12.2017 - VZN MIESTNE DANE A POPLATOK 2018 - NÁVRH
  15.12.2017 - VZN MIESTNE DANE A POPLATOK 2018 - schválené znenie
  04.05.2018 - Plánované prerušenie distribúcie elektriny
  04.05.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  15.06.2018 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
  28.06.2018 - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
  16.7.2018 - Voľby do orgánov samosprávy obcí
  10.08.2018 - OZNÁMENIE ku komunálnym voľbám
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ
  Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
  Výsledky komunálnych volieb 2018
  VZN - vylepovanie plagátov
  05.11.2019 - NÁVRH VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
  06.12.2019 - VZN o miestnych daniach a poplatku za KO - schválené
  VOĽBY NR SR - e-mailová adresa
  05.03.2020 - ZÁPISNICA z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 1 - 3 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 4 - 6 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 7 - 9 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  05.03.2020 - Prílohy 10 - 11 k zápisnici z volieb do NR SR 2020
  Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
  Oznam o opatreniach Úradu práce
  HaZZ - Ochrana lesov pred požiarmi
  15.05.2020 - NÁVRH Záverečného účtu za rok 2019
  18.05.2020 - VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Hasičská zbrojnica
  Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.2 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.3 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.4 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.5 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  Príloha č.6 k výzve na predloženie cenovej ponuky
  02.06.2020 - OZNÁMENIE o zrušení verejného obstarávania
  08.06.2020 - VÝZVA NA PREDKLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Hasičská zbrojnica
  08.06.2020 - Prílohy 1 - 3 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 4 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 5 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  08.06.2020 - Príloha 6 k VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  02.07.2020 - ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ŠTEFANOVCE ZA ROK 2019
  19.11.2020 - Výročná správa za rok 2019
  02.12.2020 - Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
  02.12.2021 - Návrh VZN o službách poskytovaných obcou
  17.12.2020 - schválené VZN o službách za úhradu
  17.12.2020 - schválené VZN dane a poplatky
  05.03.2021 - Výzva Štátne lesy SR - navátenie lesných pozemkov
  17.05.2021 - Návrh záverečného účtu za rok 2020
  29.06.2021 - Záverečný účet Obce Štefanovce za rok 2020
  11.08.2021 - Nariadenie RVPS pre včelárov

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu