Všeobecné záväzné nariadenia

  • 10.11.2021 | 0.36 Mb
    VZN o vylepovaní plagátov
  • 10.11.2021 | 0.68 Mb
    VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
  • 10.11.2021 | 0.36 Mb
    VZN o službách na území Obce Štefanovce
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu