Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 80)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ŠT-2024/032-OcÚ Výkon štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky obce ku 31.12.2023 Odb.: Štefanovce
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s. r. o.
444 €
ŠT-2024/025-OcÚ Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Štefanovce
Dod.: NATUR-PACK
0 €
1424335 Poskytnutie dotácie Odb.: Štefanovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
24/37/010/35 vykonávanie aktivačnej činnosti § 10 Odb.: Štefanovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
ŠT-2024/007-OcÚ Poverenie na spracovanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa v informačnom systéme Personálna a mzdová agenda Odb.: Štefanovce
Dod.: Jana Hudáková
0 €
ŠT-2024/005-OcÚ Poskytovanie automatizovaného spracovávania miezd Odb.: Štefanovce
Dod.: Jana Hudáková
0 €
ZM-KO-OD-20-0205_ZoD Nahradenie súčasného cenníka Odb.: Štefanovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
51/2023 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Tomáš Verbovský
Dod.: Štefanovce
0 €
1248163575 Poistenie vozidla Odb.: Štefanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
32 €
50/2023 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Tomáš Karabinoš
Dod.: Štefanovce
0 €
Generované portálom Uradne.sk