Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
KRHZ-PO-VO-376-005/2022 Zapožičanie hasičského auta Odb.: Štefanovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
40 661.60 €
01-04/2022 P Prenájom pozemku Odb.: Miroslav Kandráč
Dod.: Štefanovce
30 €
3220760 Poskytnutie dotácie Odb.: Štefanovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
ZLP-VT-2021-0831 Výpočtová technika Odb.: Štefanovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
ŠT-2022/020-OcÚ Výkon štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky obce ku 31.12.2021 Odb.: Štefanovce
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s. r. o.
420 €
Generované portálom Uradne.sk