Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ŠT-2023/053-OcÚ Úprava vzájomných práv a povinnosti Odb.: KOSIT a.s.
Dod.: Štefanovce
0 €
KRHZ-PO-VO-133-019/2023 Darca bezplatne prevádza príves nákladný Odb.: Štefanovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
ŠT-2023/049-OcÚ Výkon štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky obce ku 31.12.2022 Odb.: Štefanovce
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s. r. o.
444 €
ŠT-2023/048-OcÚ Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu Odb.: Štefanovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
ŠT-2023/035-OcÚ Nadobudnutie do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Štefanovce
Dod.: DEUS
0 €
ŠT-2023/026 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy Odb.: Štefanovce
Dod.: NATUR-PACK
0 €
23/37/010/47 záväzok organizátora realizovať činnosť pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Štefanovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1248126300 Poistná zmluva Odb.: Štefanovce
Dod.: Komunálna poisťovňa
147 €
Ocú-ŠT-2022/01- darovanie tabletový počítač Odb.: Štefanovce
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
Ocú-ŠT-2022/01 darovanie tabletový počítač Odb.: Štefanovce
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
RA-SNCA/20196042-P certifikát pre elektronickú pečať Odb.: Štefanovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
RA-SNCA/20196042-2022 certifikát pre elektronickú pečať Odb.: Štefanovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
RA-SNCA/20196042 certifikát pre elektronickú pečať Odb.: Štefanovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
KRHZ-PO-VO-282-017/2022 Špeciálne vozidlo IVECO CAS 15 Odb.: Štefanovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
40 661.60 €
Dodatok č. 2 k č. ZM-KO-OD-20-0205_ZoD2020/OBEC Zmena cenníka od 01.01.2023 Odb.: Štefanovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
KRHZ-PO-VO-376-005/2022 Zapožičanie hasičského auta Odb.: Štefanovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
40 661.60 €
01-04/2022 P Prenájom pozemku Odb.: Miroslav Kandráč
Dod.: Štefanovce
30 €
3220760 Poskytnutie dotácie Odb.: Štefanovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
ZLP-VT-2021-0831 Výpočtová technika Odb.: Štefanovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
ŠT-2022/020-OcÚ Výkon štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky obce ku 31.12.2021 Odb.: Štefanovce
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s. r. o.
420 €
Generované portálom Uradne.sk