OZNAM Okresného úradu Prešov

 04.11.2021

Na internetovej stránke MŽP SR

http://www.enviroportal.sk./sk/eia/detail/program-rozvoja-vidieka-psk

je zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len „Správa o hodnotení).

        Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

        Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/4881220 alebo e- mailom alena.sekerakova@po.vs.sk).

Vyvesené dňa: 10.09.2015

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu