Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 2022 - 2026

 24.11.2022

Dátum konania ustanovujúceho zasadnutia OZ: 28.11.2022

Čas: 16:00

Miesto konania: Sála Kultúrneho domu

Program

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

vo volebnom období 2022 - 2026

 1. Úvodné náležitosti:
  1. otvorenie zasadnutia,
  2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
  4. zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
  5. zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva;
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva;
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení;
 4. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov;
 5. Určenie platu starostu obce;
 6. Záver.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu