Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011

 04.11.2021

SODB 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 upravuje zákon č. 263/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája do 6. júna. Vyplýva to z nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. V roku 2011 bude možné po prvý raz v histórii využiť nielen klasické tlačené sčítacie formuláre, ale aj ich identickú elektronickú formu. Tlačené formuláre sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Záujemcovia o elektronické sčítanie musia však rátať s kratším časom na vyplnenie sčítacích formulárov. Podľa nariadenia o čase sčítania, ktoré schválila vláda, údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas vyhradený na elektronické sčítanie súvisí so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania na celom území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia dodatočne sčítací komisári a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe. Vláda Slovenskej republiky akceptovala v plnom rozsahu návrh štatistického úradu, aby čas sčítania bol primeraný na doručenie sčítacích tlačív obyvateľom a na zber a kontrolu sčítacích tlačív po ich vyplnení. Čas sčítania priamo nadväzuje na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc z piatku 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Údaje a informácie aktuálne k tomuto dátumu sa budú zaznamenávať do sčítacích formulárov. Určenie rozhodujúceho okamihu sčítania na deň pred dňom pracovného voľna bolo ovplyvnené skutočnosťou, že v tomto čase sa najviac obyvateľov zdržiava v mieste trvalého pobytu alebo v mieste obvyklého bydliska. Sčítanie vykonajú sčítací komisári.

zdroj informácií: Štatistický úrad Slovenskej republiky


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu