Voľby 2022

 29.08.2022

Voľby 2022

Dňa 29. októbra 2022 sa budúkonať spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samsprávnych krajov.

Voľby sa budú konať v čase od 7:00 do 20:00

V našej obci budeme voliť starostu a päť poslancov obecného zastupiteľstva.

Do orgánov samosprávneho kraja budeme voliť predsedu a poslancov za volebný obvod okres Prešov.

Lehota doručenia kandidátnej listiny 

Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Posledný deň lehoty na doručenie  kandidátnej listiny

je 30.08.2022, kandidátne listiny je možné v tento deň doručiť do 24:00 hod.

Informácie a vzory pre nezávislých kandidátov nájdete na stránke: https://minv.sk/?selfgov22-info31


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 51 779 51 34
mobil starosta: +421 918 462 363
E-mail: podatelna@stefanovce.sk

Kalendár odvozu odpadu